Mna:
    czech
exoticke-dreviny.cz

Odesln a Vrcen


Objednv se lod prostednictvm mezinrodn expresn poty a obvykle doraz do 1 tdne. Jsme profesionln online prodejce a spolupracujeme EMS dlouhodob. Vechny objednvky jsou pojitny na celou kupn stku a lze je sledovat na adrese Webov strnka EMS .
Ujistte se, e jste doma, kdy se pedpokld, e balky doraz.
Vechny balky jsou zaslny do jin schrnky.
Zatmco pro velkoobchod, prosm, kontaktujte ns ! Doprava zdarma a skvl sleva mohou bt nabzeny.

Pravidla pro vrcen

Ne se budete tit na snadnou vmnu a zpten politiku, muste ns kontaktovat, pokud nm chcete zaslat zsilky zpt. Vechny poloky, kter nm byly zaslny, mus bt v pvodnm stavu, tj. Neopracovan, nezamrzl, se vemi piloenmi znakami.
Potvrte prosm barvu, velikost a styl pi zadvn objednvky podle obrzk, kter nabzme. Po obdren naich produkt, pokud nejste spokojeni s barvou nebo velikost, ale ne s kvalitnmi problmy, je k dispozici vmna nebo sten refundace kupn stky. Nvrat zsilky je na stran kupujcho.
Co se te problm s kvalitou nebo chybn verze, poite si fotky a polete je nm. Pi een problm s kvalitou pebrme plnou odpovdnost.
Chcete-li si vymnit poloky za jin styl nebo poadovat vrcen penz, informujte ns o sle sledovn po odesln zsilek. Jakmile obdrme v balek, dodme zbo, kter jste zmnili nebo vrtili platbu.
Mte-li jakkoli dotazy ohledn vrcen produkt, kontaktujte ns !

Zruen objednvky

Zruen objednvky mus bt vydno ped odeslnm objednvky. Protoe zpracovvme vechny objednvky co nejrychleji bhem 6-8 hodin po umstn objednvek, take po objednvce nen vdy mon zruit objednvku. Vae pochopen je cenno. dosti o zruen po odesln objednvky jsou zpracovvny v souladu s naimi zsadami vrcen.
Ptelsk poznmka : Pokud neobdrte vae 10mstn slo sledovn do 3 dn po zadn objednvky, to je spam. V tomto ppad prosm kontaktujte ns .
Copyright ©2018 kotníkové boty All Rights Reserved.Powered by www.exoticke-dreviny.cz