HAPex s.r.o.
nám. E.F.Buriana 777/6a, 500 04 Hradec Králové, ČR
Tel.: +420 495 822 489, Fax: +420 495 822 490, Mobil: +420 605 218 882
E-mail: hapex@hapex.cz, www.exoticke-dreviny.cz

HAPex s.r.o. - Váš spolehlivý partner

Exotické dřeviny vs. PVC

Přečtěte si

Terasy, balkóny, mosty, lávky, fasády a mnohé další jsou dnešním trendem. Tuzemská dřeva nemají většinou pro tyto účely potřebnou odolnost a musí se pro venkovní použití impregnovat. To je možno provést nátěrem ochrannými prostředky na dřevo nebo tlakovou impregnací. U většiny druhů dřev však impregnace pronikne jen do bělového dřeva, zatímco jádrové dřevo je chráněno jen okrajově. Úplná impregnace většinou není technicky možná, takže dříve nebo později jsou nechráněné části dřeva -například trhlinami- vystaveny vnějším podmínkám. Vlivem nedostatečné přirozené trvanlivosti se tak nabízejí nechráněné plochy dřevokazným houbám a hmyzu. To vede ke známému jevu - tlení.  Následná nutná obnova je spojena s vysokými náklady, obzvlášť s ohledem na drahé odstranění dřeva, ošetřeného ochrannými prostředky, které spadá do kategorie zvláštního odpadu.

Alternativou se tak stává použití exotických dřevin, nebo polymerových materiálů WPC. Pokud se zastavíme u WPC, tak zde stojí za zamyšlení výroba materiálů. Tyto terasové palubky se povětšinou vyrábějí v Jižní Americe a nebo v Číně. Zde dochází k používání jedovatých látek olovo a kadmium, které jsou přidávány do materiálu jako pojidla, neboť pod vlivem UV záření by docházelo k degradaci barev a materiálu a dále je tento materiál velkým zdrojem Dioxinu. Navíc veškeré údaje týkající se životnosti jsou odvozeny pouze na základě laboratorních zkoušek a nikoliv praktických zkušeností na rozdíl od dřeva kde je dřevo prověřeno staletími.

Skutečnou alternativou se tak tedy stávají tvrdá exotická dřevavysokou odolností proti ničivým organizmům. Na tato trvanlivá těžká dřeva jsme se specializovali a klademe přitom zvláštní důraz na ekologicky bezvadný původ dřeva a odbornou podporu našich zákazníků ve fázi plánování a realizace.


Jsou to  osvědčené materiály s výraznými ekologickými přednostmi oproti mnoha jiným materiálům. Neustále dorůstají a nepotřebují pro svou výrobu jedovaté přísady a primární energie (jako např. hliník nebo PVC). Dřevo je možno velmi dobře a hospodárně opracovávat a zpracovávat.

Vysoká trvanlivost činí z tvrdého dřeva třídy trvanlivosti 1 a 3 oblíbený materiál s uplatnění ve venkovním prostoru. Exotická dřeva díky látkám, které obsahují jsou relativně odolná vůči působení vody a povětrnostních vlivů a není zde nutná impregnace.


Terasa nebo fasáda, vytvořená z tvrdého dřeva, získává nezaměnitelný charakter s proteplenou atmosférou a hlavně přirozeným vzhledem.  

Je tedy na každém aby zvážil zda své peníze vynakládá za hodnotnou věc bez ekologické zátěže, nebo za pouhou náhražku dřeva. 

© Copyright 2008, Hapex, s.r.o